אודות הכנס

כנס הנגב לשלום הילד הינו כנס מדיניות ראשון מסוגו בישראל, המתקיים זו השנה ה-18 ברציפות. הכנס מתמקד בשלום הילד בישראל מנקודת ראות של מדיניות כוללת, תכנון ומעשה.
מטרת הכנס הינה לאפשר דיאלוג מפרה בין כל המשתתפים ולקדם הסכמות בנוגע למדיניות הרצויה לקידום שלומם וזכויותיהם של כל ילדי ישראל.
ייחודיות הכנס מתבטאת בשותפות הייחודית בין מארגני הכנס וקבוצת בני נוער אשר עושה את עבודת ההכנה של המושבים המקצועיים ומשתתפת בהם. שותפות זו נולדה מתוך התפיסה כי כאשר דנים בשלומם, טובתם וזכויותיהם של ילדים, יש לשאול אותם לדעתם ולאפשר להם להשפיע על ההחלטות המתקבלות בעניינם.

שותפים

klita
birth
vnl
haruv