מען למכתבים
המועצה לשלום הילד, קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית,
הר הצופים, ת.ד 24100, 9190501, ירושלים.

טלפון
02-6780606